MARIHAGEN

Jeg er en nyutdannet landskapsarkitekt MNLA fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Masteroppgaven leverte jeg i desember 2010.  Oppgavens tittel var "Tilnærminger til naturlik og økologisk vegetasjonsdesign: Nesttun bydelspark". Oppgavens formål var å svare på hvorfor vi må tenke nytt i forhold til vegetasjonsdesign i norsk landskapsarkitektur, samtidig som den også redegjør for ulike tilnærminger til økologisk og naturlik plantedesign. Med forprosjektering av Nesttun bydelspark har jeg også gitt et praktisk eksempel på hvordan dette kan utføres på et konseptuelt nivå. Temaet ble valgt på grunnlag av min interesse for vegetasjon, mens oppgaveområdet ble gitt på initiativ fra Grønn etat i Bergen kommune. Etter jeg ble uteksaminert har jeg hatt et vikariat hos Grindaker AS landskapsarkitekter, og jobber i dag i  ressursavdelingen i Statens vegvesen, region nord (Tromsø kontorsted).

Denne siden er laget for å vise et lite utvalg av det jeg jobbet med gjennom studietiden, både i skolesammenheng og på fritiden. Noen av prosjektene har vært gjennomført i grupper, mens andre har vært individuelle.

Ved siden av landskapsarkitektstudiet har jeg fotografert en del. Ved å klikke seg inn på fotografi, kan man se bilder jeg har tatt de siste årene. Bildene sier også noe om mine andre interesser som skikjøring, klatring, friluftsliv og reising.  

Kontaktinfo:
tlf: +47 48004259
epost: marihagen@gmail.com